Hamnen som ett företag
-port of kaskinen

Oy Kaskisten satama – Kaskö hamn Ab inledde sin verksamhet den 1 september 2014 efter att ha omvandlats från att vara en del av Kaskö stad till ett hamnföretag.

Hamnföretagets huvudverksamhetsområden är att upprätthålla hamnverksamheten, att bedriva och utveckla allmän hamnverksamhet samt annan verksamhet relaterad till detta.

Verksamhet

De mest betydande kunderna för Kaskö hamn är Metsä Board och Metsä Fibre samt andra aktörer inom skogsindustrin och annan industri som utnyttjar hamntjänster. Importen av vindkraftskomponenter genom Kaskö hamn som började år 2023 har varit en betydande öppning och en del av företagets strategi som inleddes år 2020, vilken inkluderar satsningar på tung lyftkapacitet, hamninfrastruktur och utvidgning av lagerområdena.

Framtiden

Hamnens digitalisering, utvecklingsarbete och expansion fortsätter även år 2024. En central inriktning i den uppdaterade strategin från våren 2023 är att påbörja stor enhets- och containertrafik inom 2–3 år. Positiva framtidsutsikter erbjuds också av vindkraftsparker som byggs i Bottniska viken. Kaskö hamn lämpar sig utmärkt för hantering av stora havsbaserade vindkraftselement, och det finns även tillgängligt utrymme för expansion. Dessutom är planerna för att hantera havsvindkraftselement i Kaskö hamn redan på gång.

Förvaltning

Patrik Hellman är vd för Kaskö hamn.

Styrelsen för hamnbolaget består av:

Sakari Mäntysaari (ordf.)
Kari Rantakoski (vice ordf.)
Mikaela Björklund, medlem
Jorma Vierula, medlem

Revisor JHT KHT Andreas Holmgård