Förvaring
-port of kaskinen

Hamnoperatörer erbjuder lagringsutrymme enligt följande.

BB Logistics Oy erbjuder lagringstjänster för vindkraftskomponenter, styckegods, säckgods och bulkgods, biobränslen och träpellets. Grus, sand och sten, metall och maskiner, foder och havre lagras också av BB Logistics. Lagringskapaciteten är 25 000 m2.

Wibax Logistics Oy tillhandahåller lagringstjänster för flytande produkter och farliga kemikalier som lut, väteperoxid och melass. Lagringskapaciteten är 32 000 m³.

Oy Silva Shipping AB har cirka 38 000 m² täckt lagringsutrymme i Kaskö hamnområde.

Cewal Grains Oy är en hanterare av spannmål och gödselprodukter. Cewal Grains har cirka 10 000 m2 lagerutrymme i hamnen.

Fältområden: