Lasthanteringen
-port of kaskinen

Lastning och lossning av varor mellan olika transportsätt samt lagring sköts av professionella aktörer.

BB Logistics Oy är specialiserat på hantering, lagring och transport av bulkprodukter, säck- och styckegods. De har också expertis inom hantering av vindkraftskomponenter.

Wibax Logistics Oy erbjuder lagringstjänster för olika vätskor (inklusive biobränslen och farliga kemikalier)

Havator Groupin Materialhanterings- och hamnlyfttjänsterna omfattar bland annat lossning och lastning av olika skogsindustrivaror såsom torra bulkvaror, sågat virke, fiber- och timmerstock samt flis. Utöver dessa tjänster tillhandahåller Havator olika projektjobb enligt beställning, såsom lyft för vindkraft.

Oy Silva Shipping Ab erbjuder hamntjänster, skeppsklarering och stuvtjänster i Kaskö hamn.

Kalusto

Havator tillhandahåller materialhanteringstjänster för hamnoperatörer med fyra materialhanteringsmaskiner och hamnlyfttjänster med två hamnkransar.

Materialhanteringsmaskiner:

  • Mantsinen 120 Hybrilift 2 st
  • Mantsinen 140 Hybrilift 1 st
  • Sennebogen 880EQ

Hamnkransar:

  • Gottwald HMK 300E 2 st
  • Kan lyfta upp till 100 ton