Hamninformation
-port of kaskinen

Hamnordning och säkerhetsanvisningar

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Kaskö hamns säkerhetsförfaranden uppfyller internationella och nationella bestämmelser om säkerhetsåtgärder för fartyg och de hamnområden som betjänar dem. Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands nationella tillsynsmyndighet för säkerhet, har granskat och godkänt säkerhetsbedömningarna och säkerhetsplanerna år 2024.

HAMNORDNING

KASKSAT_hamnordning_2015 (PDF)

Hamnordningen kompletteras med följande tekniska instruktioner:

– separata säkerhetsanvisningar
– avfallsanvisningar
– trafikanvisningar
– räddningsplan

HAMNAVGIFTER

Detaljerad information om hamnavgifter kan erhållas från hamnmästaren på begäran.

Jarmo Nordback, telefon +358 40 848 8855

AVFALLSHANTERING

Skeppets avfallshantering

KASKSAT_fartygsavfallshantering (PDF)

Avfallshantering i hamnområdet

KASKSAT_avfallshantering (PDF)

Baltic Sea Waste Fee -info

BalticSeaWasteFee-info_Port of Kaskinen_202110 (PDF)

SÄKERHET

Säkerheten i hamnområdet beaktas enligt ISPS-riktlinjerna (International Ship and Port facility Security Code), och förvaltas av Traficom vid Kaskö hamn.

Läs mer på Traficoms webbplats: www.traficom.fi

Säkerhetsanvisningar, hamn

KASKSAT_säkerhet_2020 (PDF)

PASSAGEKONTROLL OCH BEVAKNING

På Kaskö hamnområde används inspelande kamera- och videobevakning och regelbunden patrullering utförs. Hamnens övervakning hanteras av hamnvakter på tel. +358 (0)40 615 2848 samt Securitas +358 (0)20 491 3029. Kamerabevakningen täcker alla kajområden och viktiga funktioner på hamnområdet. Tillträde till hamnområdet sker vanligtvis genom huvudporten vid hamnkontoret. Passertillstånd krävs för tillträde till hamnområdet

DATASKYDD

Integritetspolicy

KASKSAT_Integritetspolicy (PDF)

SERVICEPLATS BESKRIVNINGAR

Grundläggande information om serviceplatsen, BB Logistics

Grundläggande_information_om_serviceplatsen_BB Logistics (PDF)

Grundläggande information om serviceplatsen, Silva Shipping

Grundläggande_information_om_serviceplatsen_Silva_Shipping (PDF)

Beskrivning av servicestället Järnvägstransport Kaskö

Beskrivning av servicestället Järnvägstransport Kaskö 03-2024 (PDF)