Ankomst till hamnen
-port of kaskinen

Ankomst via land

En lastbil som anländer längs landsvägsnätverket kan enkelt nå hamnen via landsväg 67. Vägen är en tydlig rutt leder förbi staden Kaskö och längs industriområdet ända till hamnporten. Från korsningen mellan motorvägen E8 och landsväg 67 är det endast 14 km till Kaskö hamn.

Den obehindrade vägen är tillräckligt bred även för specialtransporter, som vindkraftskomponenter, utan betydande separata operationer.

Järnvägstransporter

Kaskö hamn har även en järnvägsanslutning, Suupohja-banan, från vilken två stycken 900 meter långa spår leder till hamnen. Lastnings- och lossningsområdena för tåg på Kaskö hamns järnvägsnät är kostnadsfria när trafik bedrivs till den berörda hamnoperatörens område. Hanteringen av transporternas gods (lossning, lastning och lagring) sköts av hamnens operatörer. Operatörerna har sina egna prissättningar för tjänsterna de erbjuder baserat på beställningarna.

JÄRNVÄGSNÄTVERKSREDOVISNINGAR

Publiceringen av järnvägsnätsredovisningen regleras i järnvägslagen (304/2011) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om det europeiska järnvägsområdet. Nätverksredovisningen är inte en förordning utfärdad av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab, utan är ett informativt dokument. De uppgifter som publiceras i nätverksredovisningen påverkar inte de anvisningar som utfärdas av Kaskö hamn eller de föreskrifter som utfärdas av Trafikverket.

UTBYTES- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BANARBETE

Anvisningarna följs på bannätet som förvaltas av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Kaskö Ab som banförvaltare. Anvisningen är en del av det säkerhetsledningssystem som ingår i hamnens säkerhetstillstånd.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje 16.11.2021 (PDF)

Beskrivning av servicestället BB Logistics

Beskrivning av servicestället BB Logistics

Beskrivning av servicestället BB Logistics (PDF)

Beskrivning av servicestället Silva Shipping

Beskrivning av servicestället Silva Shipping (PDF)

Beskrivning av servicestället Järnvägstransport Kaskö

Beskrivning av servicestället Järnvägstransport Kaskö 03-2024 (PDF)