Saapuminen satamaan
-port of kaskinen

Saapuminen maitse

Maantieverkostoa pitkin saapuva rekka-auto pääsee kätevästi satamaan kantatie 67:ää pitkin. Tie on ruuhkaton, ja selkeä reitti kulkee Kaskisten kaupungin ohitse, teollisuusalueen vierestä aina sataman portille. E8-väylän ja kantatie 67:n risteyksestä Kaskisten satamaan on vain 14 km.

Esteetön väylä on tarpeeksi tilava myös erikoissuurille kuljetuksille, kuten tuulivoimakomponenteille, ilman merkittäviä erillisiä operaatioita.

Rautatiekuljetukset

Kaskisten satamaan on myös rautatieyhteys, Suupohjan rata, josta satamaan johtaa kaksi 900 metrin pituista raideparia. Kaskisten sataman rataverkolla olevat junan lastaus-/purkualueet ovat maksutta käytössä harjoitettaessa liikennettä kyseisen satamaoperaattorin alueelle. Kuljetusten tavarankäsittelystä (purku, lastaus ja varastointi) huolehtivat Kaskisten satamassa toimivat operaattorit. Operaattoreilla on oma hinnoittelunsa palveluille, joita operaattorit tarjoavat tilauksiin perustuen.

RATAVERKKOSELOSTUKSET

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab:n antama määräys, vaan informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab:n radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje 16.11.2021 (PDF)

PALVELUPAIKKAKUVAUKSET

Kuvaus palvelupaikasta BB Logistics

Palvelupaikkakuvaus_Kaskinen_BBLogistics (PDF)

Kuvaus palvelupaikasta Silva Shipping

Palvelupaikan-kuvaus-Silva-Shipping (PDF)

Kuvaus palvelupaikasta rautatieliikenne

Port of Kaskinen Palvelupaikkakuvaus Rautatieliikenne 04-2024 (PDF)