Vastuullisuus
-port of kaskinen

Satamilta vaaditaan energia- ja kustannustehokkuutta sekä päästövähennyksiä. Kaskisten satamassa haasteeseen on tartuttu ja sataman operatiivista toimintaa on lähdetty uudistamaan kokonaisvaltaisella digisopimuksella. Kaskisissa tavoitteena on rakentaa täysin digitaalisesti toimiva satama.

Digitalisaation avulla voidaan tehostaa sataman operatiivisia toimintoja ja samalla vähentää päästöjä sekä kustannuksia. Sataman hallintajärjestelmään integroidaan niin laskutusjärjestelmä kuin päästövalvonta- ja kulkulupajärjestelmäkin. Kun järjestelmää hyödynnetään satamaympäristön valvonnassa, tiedetään tarkasti, milloin laivat ja ajoneuvot saapuvat satamaan ja kuinka kauan ne viipyvät täällä. Sen ansiosta satamantoiminta tehostuu ja päästöarvot voidaan laskea tarkasti. Myös satama-alueen melu- ja vesistöhaittoja sekä ilmanlaatua seurataan säännöllisesti ja tämäkin toiminta tullaan digitalisoimaan.

Merkittävä vaikutus Kaskisten sataman vihreässä siirtymässä on myös mahdollinen satamaan johtavan rautatien sähköistäminen. Rikkidirektiivin voimaantulo, digitalisaatio ja automaatio vauhdittavat satamaa kohti mahdollisimman vähäpäästöistä toimintaa. Kaskisten sataman tavoitteena on olla hiilineutraali/hiilinegatiivinen vuoteen 2035 mennessä.

Tulevaisuuden hankkeisiin kuuluu Kaskisten sataman niin sanottu digikaksonen. Se on satamasta luotu, reaaliajassa hyödyntävä tekoälyohjelmakartta, joka kerää dataa Port Activity ja tulevaisuudessa Nemo- sekä Masters Guide -järjestelmistä. Kun digikaksonen kytketään sataman omaan hallintajärjestelmään, se pystyy valvomaan ja myös ennakoimaan tapahtumia satamassa sekä kertomaan tehokkaimmat ja nopeimmat toimintamallit. Se esimerkiksi huolehtii, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lisäksi järjestelmä tekee havaituista ongelmista, kuten öljyvuodoista tai viallisista poijuista ilmoitukset suoraan oikeille tahoille. Kaikki asioita, jotka edistävät satama-alueen tehokkuutta ja turvallisuutta.

Vastuullisuus on avainsana myös jätehuollossa. Satamaan saapuvia aluksia ohjeistetaan jätehuollon osalta tarkoin toimintaohjein. Satama-alueella toimivien alusten on esimerkiksi kerättävä tuottamansa erityyppiset jätteet, kuten keittiöjäte sekä metalli- ja lasijäte niille osoitettuihin keräysvälineisiin. Ongelmajätteiksi luettaville akuille, paristoille, jäteöljyille, öljypitoisille jätteille ja maaleille, on omat yksityiskohtaiset käytäntönsä. Jätevedet kerätään säiliöautoihin ja viedään jätteiden käsittelyasemalle. Vuonna 2025 satamaan rakennetaan oma jätteenkäsittelyterminaali.

Kaskisten sataman turvamenettelyt täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satama-alueiden turvatoimista. Satama-alueen turvallisuudesta huolehditaan ISPS-ohjeistuksen mukaisesti (International Ship and Port facility Security Code) ja siitä vastaa Kaskisten satamassa Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, Suomen kansallinen valvontaviranomainen, joka on auditoinut ja hyväksynyt turva-arviot ja turvasuunnitelmat. Noudatamme myös tarkasti asiakkaidemme vaatimuksia ja huomioimme kunkin yrityksen eettisen ohjeiston mukaiset pelisäännöt.

Sataman turvasuunnitelma päivitetään säännöllisesti, jotta se vastaa kasvavan ja kehittyvän sataman vaatimuksia. Satama-alueella olevien rataosuuksille on myös oma turvallisuussuunnitelmansa, joka päivitetään joka viides vuosi.

Turvasuunnitelma: KASKSAT_turvallisuus_2020 (PDF)
Satamajärjestys: KASKSAT_satamajärjestys_2015 (PDF)
Jäteohjeet: KASKSAT_alusjätehuolto (PDF) ja KASKSAT_jatehuolto (PDF)
Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje 16.11.2021 (PDF)
Kuvaus palvelupaikasta rautatieliikenne
Port of Kaskinen Palvelupaikkakuvaus Rautatieliikenne 03-2024 (PDF)