Saapuminen meritse
-port of kaskinen

Marine Traffic

Marine Traffic on meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraava verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa laivojen liikkeistä, sijainnista, nopeudesta ja suunnasta sekä satamista.

Marine Traffic -palveluun

Väylä

Kaskisten satamaan johtaa 9 metrin kulkusyväyksen tarjoava meriväylä, jonka pituus on noin 8 meripeninkulmaa.

  • Kulkusyvyys 9,0 m.
  • Soveltuvat laivakoot 1000–45 000 dwt.
  • Kääntöpaikka 270 m (sisäinen) 350 m (ulkoinen)

Suurin sallittu nopeus tai muut mahdolliset rajoitukset on osoitettu vesiliikennemerkein. Sen lisäksi alusten nopeus on säädettävä tilannekohtaisesti sataman vesialueilla niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille tai rakenteille eikä aluksille itselleen.

Luotsaus

Luotsauksesta Kaskisten satamaan vastaa Finnpilot Pilotage Oy. Kaskisten satama kuuluu luotsausalue 2:een, Saaristomeri-Selkämeri. Aluepäällikkö Ari Saari, ari.saari(at)finnpilot.fi

Hinaus

Hinauspalvelua tarjoaa Alfons Håkans. Hinauspalvelu tilataan puhelimitse suoraan Alfons Håkansilta, p. +358 400 591 560

Alusten kiinnitys

Laituripaikat osoitetaan pääsääntöisesti alusten satama-alueelle saapumisjärjestyksessä. Tästä voidaan poiketa satamayhtiön päätöksellä.

Alus on kiinnitettävä satamayhtiön määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan tai haltijan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

Laiturit:

Syväsatama, laiturit 1–5: pituus 500 m, haraussyvyys –10,2 m.

Tihtaalilaituri 6: pituus 160 m, peräporttipaikka, haraussyvyys –8,8 m.

Laituri 7: pituus 165 m, haraussyvyys –10,2 m.

Ro-Ro, kemikaalilaituri, laituri 8: pituus 130 m, haraussyvyys –10,2 m, aluksen suurin sallittu pituus 140 m.

Ulkosataman laituri: pituus 90 m, haraussyvyys –8,0 m.

Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja laiturilla olevien nosturien ja muiden laitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Satamayhtiö voi myös määrätä aluksen käyttämään luotsia ja hinaaja-apua aluksen liikkuessa satama-alueella.

Riisutun aluksen, tai muun uivan rakenteen pitempiaikaisen sijoittamiseen satamaan on saatava satamayhtiön lupa. Aluksen tai uivan rakenteen omistajan tai asiamiehen on uskottava niiden huolto luotettavalle henkilölle, jonka nimi ja osoite on ilmoitettava satamayhtiölle.