Some
Some
Tiedote
Some
Some
Some
Some
Tiedote
Artikkeli
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some

Pääsy satamaan – kulkulupa!

Asioiminen satama-alueella on luvanvaraista ja vaatii rekisteröitymistä. Hae lupa soittamalla ensisijaisesti operaattorille, jonka kanssa asioit satamassa. Ainoastaan sataman operaattori voi myöntää kulkuluvan. Nämä voivat olla: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
Muissa tapauksissa Kaskisten satama
+358 40 8488855 /+358 50 3430676.
Poikkeustilanteissa ota yhteyttä Securitaksen turvapalveluun +358 20 491 3903, jos voit osoittaa olevasi sataman asiakas.

Tillträde till hamnen – passertillstånd!

Tillträde till hamnområdet kräver till stånd och registrering. Ansöka om tillstånd genom att ringa främst den operatör som du hanterar i hamnen med. Endast operatören av hamnen kan utfärda ett pass. Dessa kan vara: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
I andra fall Kaskö Hamn
+358 40 8488855 / + 358 50 3430676.
I undantagsfall kontakta Securitas Security på +358 20 491 3903 om du kan bevisa att du är en hamnkund.

Port area visits – access permit!

Access to the port area is subject to authorization and registration. Call for permission by calling the operator with whom you deal at the port. Only the operator can allow permisson. These can be: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
In other cases contact the Port of Kaskinen
+358 40 8488855 / + 358 50 3430676.
In exceptional cases, contact Securitas Security at +358 20 491 3903 if you can prove you are a port customer.

×