Port Of Kaskinen

Monipuolisen sataman etuja ovat keskeinen, ruuhkaton sijainti sekä joustava ja kustannustehokas palvelu.

 

KASKISTEN SATAMA – PORT OF KASKINEN

Kaskisten satama sijaitsee Suomen länsirannikolla Pohjanlahden rannalla noin 100 kilometriä Porista pohjoiseen. Syväsatama tarjoaa nopean yhteyden avomerelle sekä Itämeren laivaväylille, ja suojaisan sijaintinsa ansiosta talvisaikaan jäänmurtajien apua tarvitaan vain harvoin.

Kaskisten sataman monipuolisuus, joustavuus ja selkeä infrastruktuuri mahdollistavat tehokkaan materiaalien käsittelyn eri kuljetusmuotojen, varastojen ja laivojen välillä. Kaskinen onkin merkittävä metsäteollisuuden satama, joka on erikoistunut myös tuulivoimakomponenttien, kemianteollisuuden ja bulkrahdin käsittelyyn.

Satama tarjoaa houkuttelevat mahdollisuudet teollisuuden sijoittumiselle ja kasvulle alueellaan. Satama on myös osa kattavaa TEN-T (Trans-European Transport Network) -satamaverkostoa, mikä tukee sen jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

 

PALVELUT

Kaskisten satamassa toimii viisi erikoistunutta satamaoperaattoria. Operaattoreiden saumaton yhteistyö ja tehokkuus ovat sataman kulmakiviä. Tavaroiden lastaus ja purku eri kuljetusmuotojen välillä sekä varastointi ovat ammattitaitoisten toimijoiden käsissä.

Katso palvelumme

 

Rahtiliikenne

Maantie

Maantieverkostoa pitkin satamaan pääsee selkeää ja ruuhkatonta reittiä tarvitsematta kulkea kaupunkialueiden läpi. Tämä mahdollistaa suurtenkin komponenttien vaivattomat kuljetukset satama-alueelle.

Rautatie

Kaskisten satamaan on myös rautatieyhteys – Suupohjan rata, josta satamaan johtaa kaksi 900 metrin pituista raideparia. Rataosuuden suunniteltu sähköistäminen loisi toteutuessaan pohjan entistäkin sujuvammalle tavarankuljetukselle.

Meri

Merikuljetusten kannalta Kaskisten sataman sijainti Suomen länsirannikolla on erinomainen. Se tarjoaa nopean yhteyden Itämeren laivaväylille ja talvikaudella jäänmurtajien tarvekin on vähäinen.

Ajantasainen laivaliikenne satamassa

Kaskisten satama käyttää PortActivityn tarjoamaa ajantasaista laivatietoa sataman liikenteen seurantaan. Kerromme realiaikaisesti mitkä laivat ovat satamassa ja mitkä tulossa.

Katso ajantasainen meriliikennetieto täältä