Some
Some
Tiedote
Some
Some
Some
Some
Tiedote
Artikkeli
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some
Some

Pääsy satamaan – kulkulupa!

Asioiminen satama-alueella on luvanvaraista ja vaatii rekisteröitymistä. Lupaa voit hakea soittamalla Silva Shippingille 0207 801 800 tai Securitakselle 020 491 3903. Auton rekisteritunnus, yritys, puhelinnumero sekä asioinnin syy ja käyntiaika on ilmoitettava. Sataman autoportti aukeaa rekisteritunnistimella.

Tillträde till hamnen – passertillstånd!

Tillträde till hamnområdet kräver till stånd och registrering. Tillstånd kan erhållas genom att ringa Silva Shipping 0207 801 800 eller Securitas 020 491 3903. Fordonets registernummer, företag, telefon samt ärende och besökstidpunkt bör uppges. Hamnens fordonsport öppnas genom registerskyltkontroll.

Port area visits – access permit!

Access to the Port area is via the main gate. No visitors are allowed without a permit issued by the Port. Access permit enquaries – call Securitas +358 20 491 3903 or Silva Shipping +358 207 801 800. Car license number, company, phone number, reason of the visit and visiting period are notifiable. Automatic license plate recognition at the port.

×