Lastin käsittely
-port of kaskinen

Tavaroiden lastaamisesta ja purkamisesta eri kuljetusmuotojen välillä sekä varastoinnista vastaavat Kaskisten satamassa toimivat operaattorit.

BB Logistics Oy on erikoistunut irtotuotteiden, säkki- sekä kappaletavaroiden käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen. Lisäksi erikoisosaamisalueeseen kuuluvat myös suurikokoiset tuuivoimakomponentit.

Wibax Logistics Oy tarjoaa erilaisten nestemäisten tuotteiden varastointipalveluja. Näihin kuuluvat myös vaaralliset kemikaalit, kuten lipeä ja vetyperoksidi.

Havator Groupin materiaalinkäsittely ja nostopalvelut kattavat metsäteollisuustuotteiden kuten kuivabulktuotteiden, sahatavaran, kuitu- ja tukkipuun sekä hakkeen purkuja ja lastauksia. Lisäksi Havator pystyy käsittelemään kontteja ja tuulivoimakomponentteja.

Oy Silva Shipping Ab tarjoaa ahtaustöitä hydraulisilla laivanostureilla sekä varastointia säätiiviissä varastoissa.

Kalusto

Satamaoperaattoreilla on käytössään Havator Groupin toimittamat neljä materiaalinkäsittelykonetta sekä kaksi satamanosturia.

Materiaalinkäsittelykoneet:

  • Mantsinen 120 Hybrilif 2 kpl
  • Mantsinen 140 Hybrilift 1 kpl
  • Sennebogen 880EQ

Satamanosturit:

  • Gottwald HMK 300E 2 kpl
  • Kantavuus 100 tonnia