Satama yrityksenä
-port of kaskinen

Oy Kaskisten satama – Kaskö hamn Ab aloitti liiketoimintansa 1.9.2014 siirryttyään Kaskisten kaupungilta satamayhtiöksi.

Satamayhtiön päätoiminta-alueet ovat satamatoiminnan ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.

Toiminta

Kaskisten sataman merkittävimmät asiakkaat ovat Metsä Board ja Metsä Fibre sekä muut metsäteollisuuden toimijat ja muu satamapalveluita hyödyntävä teollisuus. Vuonna 2023 alkanut tuulivoimakomponenttien tuonti Kaskisten sataman kautta on ollut tärkeä päänavaus ja osa yhtiön vuonna 2020 aloittamaa strategiaa, johon on kuulunut panostaminen raskaaseen nostokapasiteettiin, satamainfraan sekä varastokenttien laajentamiseen.

Tulevaisuus

Sataman digitalisointi, kehitystyö ja laajentaminen jatkuvat myös vuonna 2024. Keväällä 2023 päivitetyn strategian keskeinen linjaus on suuryksikkö- ja konttiliikenteen aloittaminen 2–3 vuoden sisällä. Positiivisia tulevaisuudennäkymiä tarjoavat myös Pohjanlahdelle rakennettavat merituulivoimapuistot. Kaskisten satama soveltuu erinomaisesti suurikokoisten merituulivoimaelementtien käsittelyyn ja lisätilaakin on saatavilla. Lisäksi suunnitelmat tuulivoimaelementtien rakentamisesta Kaskisten satamassa ovat jo käynnistymässä.

Hallinto

Kaskisten sataman toimitusjohtajana toimii Patrik Hellman.

Satamayhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet:

Sakari Mäntysaari (puhj.)
Kari Rantakoski (varapuhj.)
Mikaela Björklund, jäsen
Jorma Vierula, jäsen

Tilintarkastaja JHT KHT Andreas Holmgård