Satamainfo
-port of kaskinen

Satamajärjestys ja turvallisuusohjeet

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Kaskisten sataman turvamenettelyt täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satama-alueiden turvatoimista. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, Suomen kansallinen valvontaviranomainen, on auditoinut ja hyväksynyt turva-arviot ja turvasuunnitelmat.

SATAMAJÄRJESTYS

KASKSAT_satamajärjestys_2015 (PDF)

Satamajärjestystä täydentävät seuraavat tekniset ohjeet:

– erilliset turvallisuusohjeet
– jäteohjeet
– liikenneohje
– pelastussuunnitelma

SATAMAMAKSUT

Yksityiskohtaiset tiedot satamamaksuista saa pyydettäessä satamamestarilta.

Jarmo Nordback, puhelin +358 40 848 8855

JÄTEHUOLTO

Alusjätehuolto

KASKSAT_alusjätehuolto (PDF)

Satama-alueen jätehuolto

KASKSAT_jatehuolto (PDF)

Baltic Sea Waste Fee -info

BalticSeaWasteFee-info_Port of Kaskinen_202110 (PDF)

TURVALLISUUS

Satama-alueen turvallisuudesta huolehditaan ISPS-ohjeistuksen mukaisesti (International Ship and Port facility Security Code) ja siitä vastaa Kaskisten satamassa Traficom.

Lue lisää Traficomin sivuilta: www.traficom.fi

Turvallisuusohje, satama

KASKSAT_turvallisuus_2020 (PDF)

KULUNVALVONTA JA VARTIOINTI

Kaskisten satama-alueella käytetään tallentavaa kamera- ja videovalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Satama-alueella valvonnasta vastaavat satamavalvojat puh. +358 (0)40 615 2848 sekä Securitas +358 (0)20 491 3029. Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella. Käynti satama-alueella tapahtuu pääsääntöisesti satamatalon vieressä sijaitsevan pääportin kautta.

TIETOSUOJA

Tietosuojaseloste

KASKSAT_tietosuojaseloste (PDF)

PALVELUPAIKKAKUVAUKSET

Perustiedot palvelupaikasta, BB Logistics

Palvelupaikkakuvaus_Kaskinen_BBLogistics (PDF)

Perustiedot palvelupaikasta, Silva Shipping

Palvelupaikan-kuvaus-Silva-Shipping (PDF)

Kuvaus palvelupaikasta rautatieliikenne

Port of Kaskinen Palvelupaikkakuvaus Rautatieliikenne 04-2024 (PDF)