PORT OF KASKINEN

En mångsidig hamns fördelar är dess centrala, trafikfria läge samt flexibel och kostnadseffektiv service.

 

KASKÖ HAMN – PORT OF KASKINEN

Kaskö hamn är belägen på Finlands västkust vid Bottniska viken, cirka 100 kilometer norr om Björneborg. Den djupa hamnen erbjuder snabb tillgång till öppet hav samt Östersjöns sjöfartsleder, och tack vare sin skyddade placering behövs sällan isbrytarnas hjälp under vintern.

Kaskö hamns mångsidighet, flexibilitet och tydliga infrastruktur möjliggör effektiv hantering av material mellan olika transportsätt, lager och fartyg. Kaskö är en betydande hamn för skogsindustrin, men är också specialiserad på hantering av kemisk industri och bulkfrakt.

Hamnen erbjuder attraktiva möjligheter för industriell etablering och tillväxt i sitt närområde. Hamnen är också en del av det omfattande TEN-T (Trans-European Transport Network) hamnnätverket, vilket stöder dess kontinuerliga utveckling för att möta framtidens utmaningar.

 

TJÄNSTER, HAMNOPERATÖRER

I Kaskö hamn verkar fem specialiserade hamnoperatörer. Operatörernas sömlösa samarbete och effektivitet utgör hörnstenarna i hamnen. Lastning och lossning av varor mellan olika transportsätt samt lagring sköts av professionella aktörer.

Se våra tjänster

 

Godstrafik

Landsväg

Genom vägnätverket kan man nå hamnen på tydliga och trafikfria vägar utan att behöva passera genom tätorter. Detta möjliggör smidig transport av även stora komponenter till hamnområdet.

Järnväg

Det finns även järnvägsförbindelse till Kaskö hamn – Suupohja-banan, från vilken två stycken 900 meter långa spår leder till hamnen. Om bansträckan elektrifieras enligt planerna skulle det skapa förutsättningar för ännu smidigare godstransporter.

Sjöfrakt

Kaskö hamns läge vid Finlands västkust är utmärkt för sjötransporter. Läget erbjuder en snabb anslutning till Östersjöns farleder och behovet av isbrytare är minimalt under vintern.

Aktuel fartygsdata i hamnen

Kaskö hamn använder de aktuella fartygsdata som tillhandahålls av PortActivity för att övervaka hamntrafiken. Vi berättar i realtid vilka fartyg som ligger i hamnen och vilka som är på väg in.

Se aktuella uppgifter om sjötrafiken här