Hamnomräde
-port of kaskinen

Förflyttning inom hamnomrädet

Hamnen är uppdelad i områden baserat på det material som hanteras.

BB Logistics Oy – Bulkgods, bulkmaterial

Wibax Logistics Oy – Kemikalier

Havator Group – Materialhanteringstjänster

Oy Silva Shipping Ab – Skogsindustrins produkter och massamaterial

Cewal Grains Oy – Spannmål och gödselprodukter

Att vistas på hamnens område kräver tillstånd och registrering. Se tillstånd.

Vattendjup i djuphamnen 9 m
Fartygsstorlekar 1.000–45.000 dwt
Svängområde 270 m (inre) 350 m (yttre)
Lolo-/Bulk-kajer 7 st
RoRo-kajer 2 st
Flytande bulkkajer 1 st

Dubbla järnvägsspår 900 meter
Hybridkranar 4 st
Tunga mobilkranar 2 st

Lagerutrymme för styckegods 38 000 m²
Torrlast 15 000 m² + 53 500 m²
Flytande bulk 49 000 m³
Hamnområde 42 ha