GODSTRAFIK
-port of kaskinen

Kaskö hamn är ideal för frakttrafik tack vare sin goda placering och effektiva infrastruktur. Hamnen är lättillgänglig både via land- och sjövägen.

Genom vägnätverket kan man nå hamnen på tydliga och trafikfria vägar utan att behöva passera genom tätorter. Detta möjliggör smidig transport av även stora komponenter till hamnområdet. Läs mer om vägtransporter.

Det finns även järnvägsförbindelse till Kaskö hamn – Suupohja järnvägen, från vilken två stycken 900 meter långa spår leder till hamnen. Läs mer om järnvägstransport.

För sjötransporter är läget för Kaskö hamn på Finlands västkust utmärkt. Den ger en snabb förbindelse till Östersjöns farleder och under vintersäsongen är behovet av isbrytare litet. Läs mer om sjötransporter eller se den aktuella situationen i hamnen.