Frakttrafik– smidigt till hamnen

Långtradare och tankbilar tar sig smidigt till hamnen via en tydligt skyltad rutt. Rutten korsar inte Kaskö stad eller livligt trafikerade områden.

Stamväg 67 leder direkt till hamnområdet. Den rusningsfria vägen leder förbi Kaskö stad, bredvid industriområdet ända till hamnporten. Från korsningen E8 och stamväg 67 är det endast 14 km till Kaskö hamn.

Den fria passagen är tillräckligt stor för specialtransporter utan att man behöver vidta större åtgärder.

För att komma in på hamnområdet bör man vara beredd på att förete av hamnbolaget godkänt personkort eller passertillstånd, eller då dessa saknas uppge för utfärdande av passertillstånd nödvändiga uppgifter. Personer som obehörigen vistas på hamnområdet kan avlägsnas, vid behov med hjälp av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheter.

Se hamnens presentationsvideo här