Avfallshantering

Du kan beställa avfallshantering antingen från din egen operatör, ditt fartygs agent eller hamnkaptenen. Avfallshanteringstjänster är endast tillgängliga för sjötransporter.