Rautatieverkko

Rataverkkoselostus,
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Kaskisten satama, Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen

Vaihto- ja ratatyönturvallisuusohje

Palvelupaikkakuvaukset

pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta BB Logistics

Palvelupaikkakuvaus_Kaskinen_BBLogistics (pdf)
pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta Silva Shipping

Palvelupaikan-kuvaus-Silva-Shipping (pdf)
pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta rautatieliikenne

Port of Kaskinen Palvelupaikkakuvaus 2024-03 (pdf)