Rautatieverkko

Rataverkkoselostus,
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa 
(304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab 
radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää 
turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Kaskisten satama, Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen

Rataverkkoselostukset

pdf
Lataa tästä

Rataverkkoselostus 2020-2021

Port of Kaskinen Verkkoselostus final 2020-21 (pdf)
pdf
Lataa tästä

Rataverkkoselostus 2019–2020

Port-of-Kaskinen-Verkkoselostus-final-2019-2020 (pdf)

Vaihto- ja ratatyönturvallisuusohje