Rautatieverkko

Rataverkkoselostus,
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Kaskisten satama, Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen

Rataverkkoselostukset

pdf
Lataa tästä

Rataverkkoselostus 2022

Port of Kaskinen Verkkoselostus final 2022 (pdf)

Vaihto- ja ratatyönturvallisuusohje

Palvelupaikkakuvaukset

pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta BB Logistics

Palvelupaikkakuvaus_Kaskinen_BBLogistics (pdf)
pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta Silva Shipping

Palvelupaikan-kuvaus-Silva-Shipping (pdf)
pdf
Lataa tästä

Kuvaus palvelupaikasta rautatieliikenne

Port of Kaskinen Palvelupaikkakuvaus Rautatieliikenne 08-2023 (pdf)