This is my archive

Port of Kaskinen – The Wind Turbine Port! -port of kaskinen Tällä hetkellä satamassa on noin 540 tuulivoimakomponenttia varastoituna. Odottamammekin seuraavaa alusta, joka saapuu huomenna mukanaan 47 siipeä. Samaan projektiin liittyen odotetaan satamaan saapuvaksi vielä 7–10 alusta. “Pienestä” ruuhkasta huolimatta metsäteollisuustuotteiden ja kuivabulkin käsittely sekä liikennöinti sujuvat satamassa normaalisti. Sataman tuotto vuonna 2023 oli paras… Lue lisää

Kansanedustajia vierailulla

Kansanedustajia vierailulla -port of kaskinen RKP:n kansanedustajat Otto Andersson ja Anders Norrback vierailivat Kaskisten satamassa. Isäntinä toimivat kaupunginjohtaja Markku Lumio ja Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman, jotka kertoivat keskustelleensa vieraiden kanssa erilaisista päivänpolttavista asioista. Avoimessa keskustelussa käsiteltiin myös alan haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Anders Norrbackin edellisellä vierailulla Hellman kertoi suunnitelmista saada tuulivoimakomponenttien kuljetuksia Kaskisten satamaan,… Lue lisää

Satamien yhteistyöllä haetaan Pohjanmaalla merkittävää roolia merituulivoiman logistiikassa

Merituulivoima edustaa uutta vaihetta uusiutuvan energian tuotannossa 2030-luvulle. Merituulivoimaloiden rakentaminen on logistisesti massiivinen, tulevaisuuden projekti, ja Pohjanmaan Liitto selvittää nyt, miten alueen satamat voisivat yhdessä tarjota tuulivoiman rakentajille parhaan palveluratkaisun. Suomessa rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä tuulivoimaloita ja tuulivoiman tuotanto kasvoi peräti 41 %. Suurin osa nykyisistä lähes 1400 tuulivoimalasta on maalla, mutta merkittävimmät tulevista hankkeista… Lue lisää

Kaskisten sataman rautatieyhteyden kunnostus parantaisi huoltovarmuutta ja tukisi teollisuuden investointeja

Huonokuntoinen ja sähköistämätön Suupohjan rata heikentää Suomen huoltovarmuutta ja alueen teollisuuden investointinäkymiä. Useat tahot näkevät Kaskisten satamasta Seinäjoelle johtavan rataosuuden kunnostamisen sijoituksena, joka nopeasti maksaisi itsensä takaisin. Kun puhutaan huoltovarmuudesta, viitataan valtion tai yhteiskunnan kykyyn varautua ja selviytyä erilaisista kriisitilanteista, häiriöistä tai poikkeusoloista. Huoltovarmuuteen liittyvät paitsi valmius tuottaa riittävästi keskeisiä resursseja, myös varmistaa infrastruktuurin toimintakyky,… Lue lisää

Suuret siivet Kaskisten satamassa

Tekniikan Maailman toimittaja Maria Tojkander kuvaaja Sami Peltoniemen kanssa kävi Kaskisten satamassa raportoimassa Fortumin Pjelax -tuulivoimapuistoon sijoitettavien tuulivoimalaelementtien lastausta ja kuljetusta. Jättiläismäisten elementtien lastaaminen ja siirtely vaatii BB Logisticsilta erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Fortum rakentaa Pohjanmaalla Pjelaxin puistoon tuulivoimaloita, joiden siivet ovat 80 metriä pitkiä ja painavat 30 tonnia kukin. Miten elementit siirtyvät laivoista satamaan ja tuulivoimapuistoon?… Lue lisää

Ensimmäiset tuulivoimalaelementit saapuivat

Historiallinen päivä Kaskisten satamassa! Ensimmäinen monista tuulivoimalaelementtejä kuljettavista laivoista saapui tänään Kaskisten satamaan. Seuraava laiva jo odottaa vuoroaan muutaman tunnin päässä satamasta. Tämä on tulosta sataman ja kumppaneidemme Havator Oy:n, BBLogistcs Oy:n, Revisol Oy:n, Nordexin, Ahola Specialin, Alfons Håkansin ja monien muiden sujuvasta yhteistyöstä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja pitkäjänteisestä työstä, joka mahdollistaa myös tämän sekä… Lue lisää

Exciting news for the Port of Kaskinen

Santa Claus came a bit early with exciting news for Port of Kaskinen. The two portoperators Euroports Finland Oy and the owners of BB Logistics Oy told on Wednesday that they have signed an agreement, according to which the owners of BB Logistics will sell a substantial part of the company to Euroports Finland. BB… Lue lisää

Uusi satamanosturi käyttöön Kaskisten satamassa

Odotettu Kaskisten sataman nostokaluston laajennus on osa materiaalinkäsittelypalveluita satamassa tarjoavan nostopalveluyritys Havatorin laajaa kalustoinvestointiohjelmaa. Uuden satamanosturin myötä parantuvat palvelut nostavat Kaskisten sataman houkuttelevuutta ja kehittävät koko seutukuntaa. Havator aloitti materiaalinkäsittelypalveluiden tarjoajana Kaskisten satamassa kesällä 2021. Kaskisten sataman kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa sovittiin myös sataman toimintojen kehittämisestä. Nyt satamaan saapunut uusi satamanosturi tekee Kaskisten satamasta entistä… Lue lisää

Satamajohtajat: Ministerin löperö EU-edunvalvonta uhkaa Suomen viennin kasvua ja kilpailukykyä

Suomen tuonti- ja vientikuljetuksista lähes 90 prosenttia tapahtuu meriteitse. Länsirannikon satamat palvelevat Suomen vahvimman vientiteollisuusvyöhykkeen tarpeita. Niiden kautta viedään noin 40 prosenttia koko maan tavaraviennin arvosta. Satamat ovat Suomen kansantalouden toiminnan kannalta elintärkeitä ja tarvitsemme sijaintimme vuoksi meriliikennettä monia muita maita enemmän. EU:n komission voimassa olevan ehdotuksen mukaan koko Suomen TEN-T-verkostosta ollaan pudottamassa pois 3… Lue lisää