Kaskisten sataman rautatieyhteyden kunnostus parantaisi huoltovarmuutta ja tukisi teollisuuden investointejaHuonokuntoinen ja sähköistämätön Suupohjan rata heikentää Suomen huoltovarmuutta ja alueen teollisuuden investointinäkymiä. Useat tahot näkevät Kaskisten satamasta Seinäjoelle johtavan rataosuuden kunnostamisen sijoituksena, joka nopeasti maksaisi itsensä takaisin.

Kun puhutaan huoltovarmuudesta, viitataan valtion tai yhteiskunnan kykyyn varautua ja selviytyä erilaisista kriisitilanteista, häiriöistä tai poikkeusoloista. Huoltovarmuuteen liittyvät paitsi valmius tuottaa riittävästi keskeisiä resursseja, myös varmistaa infrastruktuurin toimintakyky, jotta valtiolla on mahdollisuus ottaa vastaan ulkopuolista apua.

Länsirannikon satamien merkitys Suomen huoltovarmuudelle on suuri. Niistä läntisin on Kaskisten satama, joka se sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla, lähellä keskeisiä merireittejä. Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon TEN-T:hen kuuluva Kaskisten satama on osa laajempaa logistista huoltoketjua, joka kattaa tärkeiden toimialojen, kuten energian, elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden ja raaka-aineiden kuljetukset. Kriisitilanteissa puhuttaisiin myös sotilaallisesta ja humanitaarisesta avusta.

Hyvät liikenneyhteydet maissa ovat siis elintärkeitä huoltovarmuuden kannalta ja Kaskisten satamassa alkavan, suuren investointiohjelman ensimmäisessä vaiheessa satamaan rakennetaan viiden hehtaarin kokoinen varastointialue. Suomen NATO-jäsenyyden myötä merkittäväksi on nousemassa myös Kaskisista Seinäjoelle johtava Suupohjan rata, jota pitkin Suomeen laivattua kalustoa voitaisiin tarvittaessa kuljettaa esimerkiksi Niinisalon varuskuntaan.

Rautatieyhteys Kaskisista Seinäjoelle on huoltovarmuuden lisäksi tärkeä myös teollisuudelle. Metsä Group käyttää rataa raakapuun kuljetuksiin Kaskisten kemihierretehtaalle sekä tulevaisuudessa myös suunnitellulle kartonkitehtaalle. Yhtiö on todennut, että tehdasinvestoinnin takaisinmaksu pitenee merkittävästi, ellei rataa kunnosteta. Paremmat liikenneyhteydet lisäisivät teollisuuden investointihalukkuutta Kaskisiin ja Kristiinankaupunkiin, mikä taas merkitsisi alueelle lisää työpaikkoja. Myös VR hyötyisi Suupohjan radan kunnostuksesta, sillä mahdollisuus käyttää vireän tuonti- ja vientisataman kuljetuksissa rautateitä olisi satsaus myös ympäristöön ja vihreään siirtymään. VR onkin ehdottanut rataosuuden peruskorjausta ja sähköistämistä osana heidän uudelle hallitukselle ehdottamia kasvuhankkeita.

Kaskisten satama on moderni ja jatkuvasti kehittymiseen satsaava satama. Sen nosturikalusto on ajan tasalla ja sataman erityisvahvuuksiin kuuluu esimerkiksi mahdollisuus toimia suurikokoisten elementtien, kuten tuulivoimalan osien kuljetusväylänä. Kaskisten sataman toimitusjohtajan Patrik Hellmanin mukaan lähitulevaisuuden kehitystavoitteisiin kuuluu edellä mainitun, Kaskisiin suunnitellun kartonkitehtaan infratarpeiden varmistaminen Kaskisten satamassa. Hankkeisiin kuuluvat satama-altaan ja väylän syventäminen 12 metriin ja laituripaikkojen lisääminen sekä sataman sähköistäminen.

”Sataman laiva- ja tavaraliikenne kasvaa merkittävästi ja näihin tavoitteisiin liittyen Kaskisten satama-alueelle ulottuva nykyaikainen rataverkko olisi ensiarvoisen tärkeä”, Hellman linjaa.

Lisätietoja:

Patrik Hellman, toimitusjohtaja, Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@kaskinen.fi, +358 50 3430 676

 

Tietoa julkaisijasta:

Kaskisten satama / Port of Kaskinen

Kaskisten satama sijaitsee Suomen länsirannikolla, Itämeren laivaväylien läheisyydessä, noin 100 km Vaasasta etelään. Satama on osa TEN-T -verkostoa ja Suomen tärkeimpiä metsäteollisuuden vientisatamia. Se on erikoistunut sellun, sahatavaran, kemikaalien sekä bulk-rahdin käsittelyyn. Satama käsittelee vuosittain noin 1,3 milj. tonnia materiaaleja ja työllistää suoraan noin 50 henkilöä. Lue lisää: kaskistensatama.fi/