Uskomme rautateiden vihreään renesanssiin– Kaskisten satamaan kulkevat Suomen läntisimmät junaraiteet. Niiden käyttö on ollut viime aikoina turhan varovaista, sanoo sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

– Vielä kymmenisen vuotta sitten kolmannes sataman tavarasta kulki raiteilla. Siihen pyritään uudelleen. Kiskojen käyttäminen maantieliikenteen sijaan tukisi Kaskisten sataman kasvua ja kehityssuunnitelmia, joihin kuuluu päästöjen vähentäminen. Kun samaan aikaan liikenteen ja alusten arvioidaan muuttuvan yhä enemmän automatisoiduksi ja miehittämättömäksi, raiteilla tämäkin on mahdollista maantietä nopeammin ja turvallisemmin.

Raideliikenteen elvyttäminen on otettu Kaskisissa erityishuomion kohteeksi. Satama tukee Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistystä, jonka tavoitteena on parantaa Suupohjan rataa pitkäjänteisesti. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula kertoo, että Teuvan lastauspaikan kunnostaminen ja laajentaminen on hyvä alku. Satamayhtiö tukee projektia 22 % kokonaiskustannuksista.

Jorma Vierula ja Patrik Hellman uskovat rautateiden uuteen suosioon, joka elvyttää myös poikkiliikenteen. Toimiva raideverkosto vähentää päästöjä ja parantaa samalla alueen kasvuedellytyksiä. Tähän uskotaan myös Kaskisten satamassa.

– Koko rataosuuden kehittämisen kannalta on tärkeä, että rautatieliikenne Teuvan lastauspaikasta kasvaa. Rautatiekuljetukset ovat satamalle tärkeitä ja linjassa vähäpäästöisten kuljetusten kehittämisessä sekä päästöjen vähentämisessä, sanoo Sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

– Puutavaran lastauspaikkoja on Etelä-Pohjanmaalla enää Alahärmässä ja Alavudella, ja nyt sellainen kunnostetaan Teuvalle. Se tulee tarpeeseen, koska seutukunnan metsien hyödyntämisaste on tällä hetkellä vain 65 prosenttia. Teuvan lastauspaikan ajanmukaistamisen on laskettu moninkertaistavan raideliikennettä vuoteen 2021 mennessä. Lastauspaikassa on tarkoitus lastata puutavaraa kotimaan kuljetustarpeita varten.

Käytännössä Teuvalla lastauspaikan pidentäminen toteutetaan jo tänä vuonna. Näin raiteille mahtuvat VR:n linjauksien mukaiset pitkät junat. Ehkäpä jonain päivänä Suupohjan radalle voidaan vielä tuoda henkilöliikennekin takaisin.

Sekä Hellman että Vierula uskovat, että uusi, ilmastotietoisempi aika tarvitsee toimivaa ja vireää rautatieiikennettä.
– Kumipyöriin on uskottu liikaa. Raiteet ja automatisoitu liikenne ovat tulevaisuuden kuljetusmuoto, Hellman tiivistää.

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab & Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry