Tjänster, hamnoperatörer

I Kaskö hamn verkar fem specialiserade hamnoperatörer. Effektivitet och smidigt samarbete mellan operatörerna är hamnens hörnstenar. Lastning och lossning av gods mellan olika transportformer samt lagring sköts av yrkeskunniga aktörer.

BB Logistics Oy är specialiserat på hantering, lagring och transport av lös-, säck och styckegods. Verksamheten omfattar även stuvning och skeppsklarering. Kaskö är den största av BB Logistics Oy:s terminaler och erbjuder lagring för olika behov samt materialhantering som är skräddarsydd enligt kundens behov.

BB Logistics

Wibax Tank Oy (före: Baltic Tank Oy) är Finlands största självständiga terminaloperatör som erbjuder lagringstjänster för olika flytande produkter (inklusive biobränslen och farliga kemikalier). Terminalen i Kaskö är Wibax Tanks nyaste i Finland och här förvaras bl.a. lut och väteperoxid.  Cisternkapaciteten är i nuläget ca. 32 000 m³. Vår terminal i Kaskö har goda utbyggnadsmöjligheter. Kvalitets- och miljösystemen är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Wibax Tank Oy

Havator Group grundades 1956 och är den största leverantören av lyft-, specialtransport- och tunghanteringstjänster i Norden, verksam i Finland, Sverige, Norge och Estland. Havator Oy verkar i Kaskö hamn under BB Logistics, Metsä Groups och andra hamnoperatörers styrning.

Havator tillhandahåller både materialhantering och hamnlyft till hamnoperatörerna. Materialhantering utförs med fyra materialhanteringsmaskiner (2 Mantsinen 120 Hybrilifts, 1 Mantsinen 140 Hybrilift och 1 Sennebogen 880EQ) och lyfttjänster med en Gottwald HMK 280E kran som lyfter upp till 80 ton.
Materialhanterings- och hamnlyftstjänster omfattar till exempel avlastning och lastning av olika skogsindustriprodukter som torrbulk, massa, timmer, stockar och flis, samt tex. BCTMP frakt från Metsä Boards verk i Kaskö. Dessutom, på begäran, tillhandahåller Havator olika projektarbeten såsom vindkraftsrelaterade lyft.

Havator Oy

Oy Silva Shipping Ab erbjuder i Kaskö hamn speditions-, skeppsklarerings- och stuvningstjänster.
SPEDITION:
• Mottagande av långtradar- och tågtransporter
• Leveranser till fartyget
• Dokumentering av skeppningspartier och kontakt till avskeppare
• Skeppsklarering
• Lagring som skeppningspartier i vädertäta lager
• Lokal agent för fartyg och rederier
• Myndighetsinstansers och varuleverantörers service för fartyg
• Snabba och effektiva hamnvistelser
STUVNING:
• Stuvning med hydrauliska hamnkranar
• Ett skiftes stuvningsproduktion med två lyftkranar t.ex. 5 000–5 500 m³ sågvaror eller 4 000–4 500 t CTMP-massa.
• Bolaget har på hamnområdet ungefär 38 000 m² lagerutrymme med tak
• Kajlängd tillgänglig för stuvning är 500 meter
• Lastnings- och transportmaskineri på 20 maskinenheter

Silva Shipping

Cewal Grains Oy exporterar finskt spannmål till Europa via Kaskö hamn. Företaget införskaffar spannmålet, särskilt havre, direkt från odlaren och säljer det på export.

Cewal Grains