till media

Pressbilder, logor och fotografering

Hamnen har en samling bilder som får användas för att illustrera artiklar angående hamnen. Som källa måste anges Kaskö hamn samt fotografens namn ifall det uppgetts.

Om fotografering i hamnen bör alltid avtalas på förhand.
Information om hamnen fås även från Kaskö hamns nyhetsbrevs– och bloggarkiv.
Kaskö hamn är medias representanter behjälplig i alla frågor gällande hamnen.
Kontakta oss!

Be om hamnens bilder och logor eller tilläggsinformation.