KASKÖ HAMN – Port of Kaskinen

Kaskö hamn (Port of Kaskinen) ligger på Finlands östkust vid Bottniska viken, ungefär 100 km norr om Björneborg. Den är en av landets viktigaste exporthamnar för sågade trävaror och cellulosa och har även specialiserat sig inom hantering av kemiindustri- och bulkfrakt. I hamnen hanteras årligen cirka 1,3 miljon ton gods. I den skyddade hamnen behövs sällan isbrytarassistans i vintertid. Från djuphamnen är förbindelsen snabb till öppna havet och Östersjöns fartygsfarleder.

Hamnens mångsidighet, flexibilitet och tydliga infrastruktur möjliggör en snabb, säker och kostnadseffektiv hantering av materialflöden. Stora partier flyttas obehindrat mellan olika transportformer, lager och fartyg. Således kan vi med lätthet hantera över 15 000 ton per dag. Hamnens viktigaste kunder i närområdet är Metsä Boards kemitermomekanisk massafabrik i Kaskö, Lunawood Oy och Aureskoski Oy.

Området lämpar sig utmärkt för industrianläggningar och det finns plats för tillväxt. Vi utvecklar kontinuerligt hamnen inför framtida utmaningar. Hamnen hör till det omfattande TEN-T (Trans-European Transport Network) nätverkets hamnnätverk.

Se hamnens presentationsvideo här

Farledsdjup i djuphamn 9 m
Skeppningsstorlek 1 000–45 000 dwt
Vändplats 270 m (inre) 350 m (yttre)
Lolo/Bulk-kajer 7 st
RoRo-kajer 2 st
Vätskebulk-kajer 1 st
Lagerplats för styckegods 38 000 m²
Torrbulk 15 000 m² + 53 500 m²
Vätskebulk 49 000 m³
Hamnområde 16 ha

 

Läs hamnens handbook / Read our port handbook