Kaskö hamn gör digitaliseringsavtal med Norska Grieg Connect som första hamn i Finland

Kaskö hamn ingår ett samarbetsavtal med Grieg Connect (Grieg Group). Samarbetet strävar till att göra Kaskö hamns operativa verksamhet strömlinjeformad och digital.

Kaskö hamn är den första hamnen i Finland som ansluter sig till en stark grupp av mer än 80 hamnar, terminaler och VTS center som samarbetar för att bygga öppna lösningar för sjötransport samt transport per väg och järnväg.

Det Norska företaget Grieg Connect bygger Kaskö hamns framtida digitala administrationssystem. Samarbetet innebär en långsiktig utveckling av digitala lösningar och applikationer som strömlinjeformar hamnens operativa verksamhet, minskar kostnaderna och utsläpp, och med tiden ansluter alla hamnens kunder och kundgränssnitt till systemet.

-Det här är ett utmärkt sätt för oss att digitalisera alla transaktioner och processer samt att vara på den digitala framkanten i en utveckling som vi ser överallt i hamnar runt världen. Vi får en total överblick över all verksamhet i och utanför hamnen, till lands och till havs, samtidigt som vi samlar värdefull information för framtida digitala och autonoma funktioner. Vi har stora förväntningar på systemet och båda parterna är övertygade om att samarbetet öppnar dörren till framtidens hamn. Förenklat kan man säga att systemet blir för hamnen som flygledning är för en större flygplats, säger Patrik Hellman, Vd för Kaskö hamn.

Avtalet innebär ett molnbaserat hamnadministrationssystem och en avancerad hamn-anlöpsmodul. Systemet har optioner för genomloppsadministration för gods och monitorering, terminalfunktioner, mobilfunktioner och en digital tvilling. – En digital tvilling är en virtuell tänkande och lärande kopia av hamnen i verkligheten. Vi bygger den över tid då systemet först samlat information om processerna, förklarar Hellman. Systemet kommer att utvecklas med tiden på basen av marknadsbehov och möjligheter.

– Kaskö hamn har alla ingredienser för att bygga en renodlad, eftertraktad digitalt fungerande hamn för sina kunder. Vi är mycket glada över det förtroende som hamnen visar oss. Tillsammans kommer vi att bygga en attraktiv, modern, snabb och kostnadseffektiv upplevelse för kunder som anländer till Kaskö hamn till lands eller till havs, säger Dan Steinnes, affärsutvecklings chef vid Grieg Connect.
– Vi kliver in en ny era av operativ hamnverksamhet som med tiden kommer att förändra sättet hur vi arbetar och tänker inom logistik längs hela kedjan från tillverkning till transportverksamhet. Att skapa miljösmarta, automatiska och kostnadsbesparande lösningar är framtiden för hela den logistiska kedjan, tror Hellman.

Kaskö hamn:
Kaskö hamn ligger 100 km söder om Vasa på finska västkusten. Hamnen har TEN-T status och är en av de viktigare hamnarna för skogsindustrins export. Man skeppar bl.a. både sågade trävaror och cellulosa samt kemikalier och olika bulkvaror. Hamnen har en årlig godsvolym på över 1,1 miljoner ton.

 Grieg Connect:
Är en del av familjeägda Grieg Group baserad i Bergen i Norge. Grieg Connect som ägs av Grieg Logistics har en kundgrupp på över 80 hamnar i Skandinavien. Mjukvaruföretaget har 30 anställda med 5 filialer runtom i Norden.


För mer information:

CEO, Port of Kaskinen: Patrik Hellman: +358 50 343 0676, patrik.hellman@portofkaskinen.fi

Business Development Manager, Grieg Connect: Dan Steinnes: +358 452 15 2080, dan@griegconnect.com

LINKEDIN:

linkedin.com/in/patrik-hellman-903a6588

linkedin.com/company/portofkaskinen