Havator Oy köper Revisol Oy:s hamnkransverksamhet i Kaskö hamn och investerar i utvecklandet av hamnens lyfttjänster

Pressmeddelande 5.3.2021 | Havator Oy | Revisol Oy | Kaskö hamn Ab

Havator Oy och Revisol Oy har ingått ett intentionsavtal om att sälja Revisols hamnkransverksamhet till Havator. Enligt intentionsavtalet överförs verksamheten till Havator senast i april 2021. Genom affären börjar Havator erbjuda lyfttjänster åt hamnens samtliga operatörer.

Havator förstärker sin hamnkransverksamhet genom införskaffandet av Revisols verksamhet i Kaskö hamn. Havator har sedan länge erbjudit motsvarande tjänster i hamnen i Ajos (Kemi) och har i år redan utvidgat till hamnarna i Uleåborg (Vihreäsaari) och Kalajoki. Havator har för avsikt att garantera smidig lyftservice i Kaskö också under verksamhetens övergångsskede.

”För oss är det en strategisk satsning att utvidga till en ny hamn genom införskaffandet av Revisols affärsverksamhet, säger Havators vd Christoffer Landtman. Kaskö hamn är geografiskt utmärkt belägen för t.ex. hantering av projektlaster och alldeles speciellt då man tänker på transporter av vindkraftverk”, menar Landtman.

Till affären hör tre stycken Mantsinen materialhanteringskranar, två i storleksklassen 120 och en i 140. Havator Oy och Kaskö hamn Ab har också redan inlett förhandlingar om tilläggsinvesteringar till hamnen.

”Vår avsikt är att göra hamnen attraktiv för såväl projektlaster som för containertrafik. Denna målsättning nås då vi tillför hamnens kranpark en för tunga lyft anpassad Gottwald hamnkran”, fortsätter Landtman.

Revisol har verkat i Kaskö hamn och erbjudit service åt hamnens kunder i två decennier och den gjorda företagsaffären är också en viktig del av Revisol Oy:s förnyade strategi. ”Vi är nöjda att arbetet i hamnen fortsätter med större muskler via Havator. Den nya aktören tillför hamnen också nya möjligheter”, säger Revisol Oy:s vd Janne Haavisto.

”I fortsättningen satsar Revisol Oy på cirkulär ekonomi och strävar efter kraftig tillväxt. Revisol börjar bygga en återvinningsanläggning nära Kaskö hamn våren 2021. Som ett resultat av företagsaffären och Revisols satsningar i Kaskö kommer utbudet på arbetsplatser i regionen och trafiken i Kaskö hamn att öka”.

Genom hamnkransinvesteringen utvecklar man Kaskö hamns serviceutbud märkbart, vilket betyder nya möjligheter för hamnens affärsverksamhet, för de företag som utnyttjar hamnen och för hela regionen. ”Det är mycket positivt att Havator etablerar sig i Kaskö hamn och det förstärker hamnens konkurrenskraft och mångsidighet avsevärt”, säger Kaskö hamns vd Patrik Hellman.

Hellman poängterar helhetseffekten av utvecklandet av hamnen. ”Förbättrandet av hamnens lyfttjänster är en del av hamnens utvecklings- och investeringsstrategi vars huvudmål är att minst tredubbla hamntrafiken. Samtidigt tillför Revisols satsningar nära hamnen ytterligare synergieffekter. Genom att utveckla hamnfunktionerna kan vi i framtiden erbjuda våra kunder mycket mer möjligheter vilket också kommer att skapa flera arbetsplatser i hamnen och i regionen genom ackumulerade effekter”.

 

Tilläggsuppgifter:

Pasi Körkkö, Chef Hamnkranar, Havator Oy
pasi.korkko@havator.com, 040 548 3024

Christoffer Landtman, Verkställande direktör, Havator Oy
christoffer.landtman@havator.com, 041 510 1073

Janne Haavisto, Verkställande direktör, Revisol Oy
Janne.haavisto@revisol.fi, 040 723 3483

Patrik Hellman, Verkställande direktör, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@portofkaskinen.fi, 050 343 0676

_ _ _ _ 

Havator Oy | Havator Group Oy
HAVATOR – marknadsledare. Havator, grundat 1956, och är en helhetsleverantör av tjänster inom tunga lyft och transporter. Företaget verkar i Sverige, Finland, Norge och de baltiska länderna med över 30 lokala enheter. De största kunderna finns inom industri, byggsektorn och infrastrukturprojekt samt ett stort antal mindre kunder via de lokala depånätverken. Koncernen omsätter 90 MEUR och antalet medarbetare är cirka 450. Läs mer på: havator.fi

Revisol Oy
Revisol Oy är ett år 1981 grundat företag inom cirkulär ekonomi och logistik som erbjuder förutom helhetslösningar inom miljöservice också mottagning av företagsavfall samt trä-, energi- och byggavfall och metaller för återvinning och vidareförädling samt för energi- och råmaterialsutnyttjande. Revisol fungerar i Seinäjoki, Nokia, Vasa, Kaskö och Kuopio. Företagets omsättning är ungefär 13 MEUR och sysselsätter ca 60 personer. Läs mer revisol.fi

Kaskö hamn
Kaskö hamn (Port of Kaskinen) ligger på Finlands västkust vid Bottniska viken, ungefär 120 km norr om Björneborg. Den är en av landets viktigaste exporthamnar för sågade trävaror och cellulosa och har även specialiserat sig inom hantering av kemiindustri- och bulkfrakt. I hamnen hanteras årligen drygt 1,2 miljoner ton gods: kaskistensatama.fi