HAMN INFORMATION

Hamnordning och säkerhetsinstruktioner

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)
Kaskö hamns säkerhetsförfaranden uppfyller internationella och nationella förordningar beträffande säkerhetsåtgärder för fartyg och hamnområden som betjänar dessa. Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands nationella övervakningsmyndighet, har granskat och godkänt säkerhetsbedömningarna och säkerhetsplanerna 2018.

Hamnordning

Hamnordningen kompletteras av följande tekniska instruktioner:

– skilda säkerhetsinstruktioner
– fartygsavfallsinstruktioner
– trafikinstruktioner
– räddningsplan

AVFALLSHANTERING

pdf
Ladda ner

Fartygsavfallsinstruktioner, tekniska instruktioner

KASKSAT_wastemanagement (pdf)
pdf
Ladda ner

Avfallshantering - Hamområdet

KASKSAT_avfallshantering (pdf)

Säkerhet

pdf
Ladda ner

Säkerhet, hamnområdet

KASKSAT_sakerhet_2020 (pdf)

Dataskydd

pdf
Ladda ner

Tietosuojaseloste

KASKSAT_tietosuojaseloste (pdf)