Port regulations

Hamnordning och säkerhetsinstruktioner

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)
Kaskö hamns säkerhetsförfaranden uppfyller internationella och nationella förordningar beträffande säkerhetsåtgärder för fartyg och hamnområden som betjänar dessa. Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands nationella övervakningsmyndighet, har granskat och godkänt säkerhetsbedömningarna och säkerhetsplanerna 2018.

Hamnordning

Hamnordningen kompletteras av följande tekniska instruktioner:

– skilda säkerhetsinstruktioner
– fartygsavfallsinstruktioner
– trafikinstruktioner
– räddningsplan

HAMNAVGIFTER

pdf

AVFALLSHANTERING

pdf
Lataa tästä

Fartygsavfallsinstruktioner, tekniska instruktioner

KASKSAT_wastemanagement (pdf)
pdf
Lataa tästä

Avfallshantering - Hamområdet

KASKSAT_avfallshantering (pdf)

Säkerhet

pdf
Lataa tästä

Säkerhet, hamnområdet

KASKSAT_säkerhet (pdf)

Dataskydd

pdf
Lataa tästä

Tietosuojaseloste

KASKSAT_tietosuojaseloste (pdf)