Järnvägsnät

Beskrivning av järnvägsnätet, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Om publicering av beskrivning av järnvägsnätet har stiftats i järnvägslagen
(304/2011) och Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/34/EU om ett sammanhängande europeiskt järnvägsområde.

Beskrivningen av nätet är inte en bestämmelse utfärdad av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab, utan ett informativt dokument. Uppgifter publicerade i beskrivningen av nätet påverkar inte instruktioner givna av Kaskö hamn eller bestämmelser utfärdade av Trafikverket.

Säkerhetsinstruktioner för växlings- och banarbete

Instruktionerna efterföljs på bannätverket som förvaltas av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab som baninnehavare.

Instruktionerna är en del av det i hamnens säkerhetstillstånd ingående säkerhetsledningssystemet.

 

Rataverkkoselostus

pdf
Ladda ner

Beskrivning av järnvägsnätet Port of Kaskinen 2019–2020

Port-of-Kaskinen-Ltd-Rairoad-network-statement-final-2019-2020 (pdf)

Vaihto- ja ratatyönturvallisuusohje

pdf
Ladda ner

Säkerhetsinstruktioner för växlings- och banarbete

Vaihto-ja-ratatyön-turvallisuusohje-20151118 (pdf)