Palvelut, satamaoperaattorit

Kaskisten satamassa toimii viisi erikoistunutta satamaoperaattoria. Operaattoreiden saumaton yhteistyö ja tehokkuus ovat sataman kulmakiviä. Tavaroiden lastaus ja purku eri kuljetusmuotojen välillä sekä varastointi ovat ammattitaitoisten toimijoiden käsissä.

BB Logistics Oy on erikoistunut irtotuotteiden, säkki- sekä kappale­tavaroiden käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen. Toimintaan kuuluu myös ahtaustoiminta sekä laivanselvitys. Kaskinen on BB Logistics Oy:n terminaaleista suurin ja tarjoaa varastointia moneen eri tarpeeseen ja räätälöityä materiaalien käsittelyä asiakkaan tarpeen mukaan.

BB Logistics

Wibax Tank Oy (entinen Baltic Tank Oy) on Suomen suurin itsenäinen erilaisten nestemäisten (ml. biopolttoaineet ja vaaralliset kemikaalit), tuotteiden varastointipalveluja tarjoava terminaalioperaattori. Kaskisten terminaali on Wibax Tankin uusin terminaali suomessa, jossa varastoidaan mm. lipeää ja vetyperoxidia. Säiliökapasiteetti nyt n. 32 000 m³. Kaskisten terminaalillamme on hyvät laajentamismahdollisuudet. ISO 9001 ja 14001 sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Wibax Tank Oy

Havator Group on vuonna 1956 perustettu, Pohjoismaiden suurin nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava konserni, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Havator Oy toimii Kaskisten satamassa BB Logistics Oy:n, Metsä Groupin sekä sataman muiden operaattoreiden alaisuudessa.

Havator toimittaa satamaoperaattoreille sekä materiaalinkäsittely- että satamanostopalveluita. Materiaalien käsittelyä hoidetaan neljällä materiaalinkäsittelykoneella (2 kpl Mantsinen 120 Hybrilift, 1 kpl Mantsinen 140 Hybrilift sekä Sennebogen 880EQ) ja satamanostot jopa 80 tonnia nostavalla Gottwald HMK 280E -satamanosturilla.
Materiaalinkäsittely- ja satamanostopalvelut kattavat esimerkiksi erilaisten metsäteollisuustuotteiden kuten kuivabulk-tuotteiden, kuitu- ja tukkipuun sekä hakkeen purkuja ja lastauksia sekä Kaskisten Metsä Boardin tehtaalta mm. BCTMP:n lastauksia. Näiden palveluiden lisäksi Havator toimittaa tilauksesta erilaisia projektitöitä kuten tuulivoimaan liittyviä nostoja.

Havator

Oy Silva Shipping Ab tarjoaa Kaskisten satamassa huolinta-, laivan­selvitys- ja ahtaus­palveluja.
HUOLINTA:
• Rekka- ja junakuljetuksien vastaanotto
• Toimitukset laivan sivulle
• Laivauserien dokumentointi ja yhteydet laivaajiin
• Laivanselvitys
• Varastointi laivauserinä säätiiviissä varastoissa
• Aluksien ja varustamon paikallisasiamiespalvelut
• Viranomaistahojen ja tavarantoimittajien palvelut aluksille
• Nopeat ja tehokkaat satamakäynnit
AHTAUS:
• Ahtaustyöt hydraulisilla satamanostureilla
• Yhden vuoron ahtaustuotanto kahdella nosturilla 
 esim. 5000–5500 m³ sahatuotteita tai 4000–4500 tn CTMP-massaa.
• Yhtiöllä on satama-alueella noin 38 000 m² katettua varastotilaa
• Laituria on käytettävissä ahtaustoimintaan 500 metriä
• Lastaus- ja siirtokalustoa on 20 koneyksikköä.

Silva Shipping

Cewal Grains Oy vie suomalaista viljaa Eurooppaan Kaskisten sataman kautta. Yritys hankkii viljan, erityisesti kauran, suoraan viljelijöiltä ja myy sen vientiin.

Cewal Grains