Kaskisten satama – Port of Kaskinen

Kaskisten satama (Port of Kaskinen) sijaitsee Suomen länsirannikolla, Pohjanlahdella noin 100 km Porista pohjoiseen. Se on maamme tärkeimpiä sahatavaran ja sellun vientisatamia ja on erikoistunut myös kemianteollisuuden ja bulkrahdin käsittelyyn. Satamassa käsitellään vuosittain runsaat miljoona tonnia tavaraa. Suojaisaan satamaan tarvitaan talvikaudella harvemmin apua jäänmurtajilta. Syväsatamasta on nopea yhteys avomerelle ja Itämeren laivaväylille.

Sataman monipuolisuus, joustavuus ja selkeä infrastruktuuri luo edellytykset nopealle, turvalliselle ja kustannustehokkaalle materiaalivirtojen käsittelylle. Suuret kertaerät liikkuvat häiriöttömästi eri kuljetusmuotojen, varastojen ja laivojen välillä. Siksi voimme helposti käsitellä yli 15 000 tonnia materiaaleja päivässä. Sataman tärkeimmät lähialueen asiakkaat ovat Kaskisten Metsä Boardin kemihierretehdas, Lunawood Oy ja Aureskoski Oy.

Alueella on teollisuudelle loistavat sijoittumis- ja kasvu­mahdollisuudet. Kehitämme satamaa jatkuvasti kohti tulevaisuuden haasteita.

Satama on osa TEN-T (Trans-European Transport Network) kattavan verkoston satamaverkostoa.

Katso tästä sataman esittelyvideo

Väyläsyvyys syväsatama 9 m
Laivauskoot 1.000–45.000 dwt
Kääntöpaikka 270 m (sisäinen) 350 m (ulkoinen)
Lolo/Bulk -laiturit 7 kpl
RoRo-laiturit 2 kpl
Neste Bulk -laiturit 1 kpl
Varastotila kappaletavaralle 38 000 m²
KuivaBulk 15 000 m² + 53 500 m²
NesteBulk 49 000 m³
Satama-alue 16 ha

Satamakäsikirja/Handbook